Tandlossning drabbar många och kan orsaka omfattande problem. Det går att motverka och förhindra en fortsatt olycklig utveckling. Det är viktigt att tandsten och beläggningar tas bort och att man som patient får information och instruktion om hur man ska sköta sin munhygien. Våra tandhygienister är duktiga på detta.

Vid svåra fall, där tandköttsfickorna är mycket djupa, kan man behöva operera. .Operationen görs av en tandläkare. Mycket bygger sedan på egeninsatser. Det gäller att hålla en god munhygien. Du får självklart komma tillbaka till tandhygienist och tandläkare för uppföljning och ytterligare behandling om det behövs.