Svullnad och ömhet i munhålan är ett tecken på att något inte står rätt till. Det kan röra sig om en infektion eller en skada.

En vanlig orsak till svullnad är rotspetsinfektion. Detta behandlas vanligtvis med rotfyllning. Visdomständer, oftast de i underkäken, som är på väg upp kan också orsaka svullnad.

Vid svullnad under tungan eller om man har svårigheter att svälja är det viktigt att snarast ta kontakt med läkare eller tandläkare.