Snarkning stör nattsömnen och gör att man får otillräckligt med syre vilket leder till att man vaknar mindre utsövd, något som påverkar bland annat koncentrationen och immunförsvaret. Snarkning kan även bli ett socialt handikapp.

En snarkskena ser till att underkäken flyttas fram vilket öppnar luftvägarna under sömn. Skenan botar inte men fungerar bra när den används.