Tandpulpan är mjukvävnaden (kärl och nerver) inuti en tand. Vid långt gången karies eller till exempel ett slag mot tanden kan pulpan skadas. I vissa fall måste då tanden rotfyllas.