Muntorrhet innebär att munhålans slemhinnor är torra på grund av salivbrist. Muntorrhet kan orsaka svårigheter i tal och att äta. Det leder också till dålig andedräkt och ökad risk för karies eftersom den skyddande effekten av saliven uteblir.  Slemhinnan och övriga mjukdelsvävnader i munnen blir mer känsliga för infektioner.