Vi arbetar mycket med förebyggande tandvård för att undvika karies. Ibland behöver man ändå laga tänder och det kan göras med olika material. Det vanligaste är composit (plast). I övrigt finns glasjonomer, porslinsinlägg och guldinlägg. De två senare görs av en tandtekniker efter ett tandavtryck som vi tar. Du får då komma tillbaka för att cementera fast inlägget någon vecka senare och har under den tiden en provisorisk lagning.

När stora lagningar ska göras är ett inlägg eller en krona (se ”kronor”) att rekommendera eftersom de är mer hållbara än compositlagningar. Små och medelstora lagningar görs med composit.