Hål i tänderna orsakas av bakterier som livnär sig på socker. Bristande munhygien i kombination med dåliga matvanor och muntorrhet ger stor risk för att få karies. Hos våra tandhygienister kan man förebygga karies och hos tandläkarna kan man reparera uppkomna skador.