Det är viktigt med en god bettfunktion. En del gnisslar eller pressar tänder nattetid, andra dagtid. Detta kan ge upphov till spända käkmuskler, käkledsbesvär och ibland huvudvärk. Tänderna belastas onormalt mycket och man kan ofta se slitage på tänderna. En bettskena ger ett bra skydd mot ytterligare slitage, avlastar käklederna och tuggmusklerna blir mer avslappnade.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att göra förändringar i bettet för att uppnå god bettfunktion. Det kan göras med bettinslipning och/eller uppbyggnad med protetik. Ibland kan det också vara nödvändigt med avslappnings-/rörelseövningar.