Ätstörningar kan göra att tänderna skadas. Det gäller främst de former av ätstörningar som involverar kräkning. Det kan bli erosionsskador i olika omfattning, främst i överkäksfronten. Vid omfattande skador kan tänder kronförses.