Alla vuxna patienter har rätt till ett årligt ATB (Allmänt tandvårdsbidrag).

Vissa vuxna med allmänsjukdomar eller funktionshinder har rätt till ett STB (Särskilt tandvårdsbidrag) varje halvår.

Därutöver finns även grupper som omfattas av tandvård under högkostnadsskydd.

Du kan hitta mer information här