Vanliga frågor

Har ni patientförsäkring?

Ja, vi har patientförsäkring. Alla patientmottagningar måste ha patientförsäkring, både den privata tandvården och Folktandvården.

Kan man få tandvårdskredit?

Ja, nästan alla våra kunder beviljas kredit. Vi tillämpar tolerant kreditprövning vilket innebär att de flesta får igenom sin ansökan. Krediten ger dig upp till 20.000 kronor att disponera för tandvård, ingen säkerhet krävs.
En kredit på upp till 3000 kronor ger dig 3 månaders återbetalningstid.
En kredit på upp till 7000 kronor ger dig upp till 6 månaders återbetalningstid.
Om du har kredit på 7000 kronor eller mer har du 12 månaders återbetalningstid.

Välkommen att kontakta oss i receptionen på Drottninggatan 27 för ytterligare information.

Kan man betala med kontokort?

Ja, Dellborg & Nordin tar emot de vanligaste kontokorten, dock ej Diners.

Vilken utbildning har Dellborg & Nordins tandläkare?

Våra tandläkare uppfyller de krav som Socialstyrelsen ställer på alla svenska tandläkare. Därutöver ställer Dellborg & Nordin ännu högre krav på tandläkarnas kompetens. De ska ha varit yrkesverksamma som tandläkare utan anmärkning i minst 3 år.

Gäller tandvårdsförsäkringen hos Dellborg & Nordin?

Ja, vi är anslutna till försäkringskassan.

Hur bokar man tid?

Ring oss på 08 200 680 eller kom upp till kliniken på Drottninggatan 27.

Kan man få akuttid?

Ja vi har akuttider varje dag. Väntetider kan förekomma.
Välkommen upp till kliniken.

Vem kontaktar man vid fakturafrågor?

Vid fakturafrågor kan du kontakta Sven Svensson.

Telefon:
Mail:

Hur påverkar tandvårdsreformen Dellborg & Nordin?

Ett nytt tandvårdsstöd gäller från 1 juli 2008. Alla från 20 år och uppåt får stöd för tandvård. Stödet består av ett tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Vuxna får ett tandvårdsbidrag som gäller för två år i taget. Bidragets storlek beror på hur gammal du är:

  • Är du 30-74 år är tandvårdsbidraget 300 kr under två år.
  • Är du 20- 29 år är tandvårdsbidraget 600 kr under två år.
  • Är du 75+ är tandvårdsbidraget 600 kr under två år.

Ersättningen från Försäkringskassan bestäms av en statlig referensprislista. Om tandläkarens pris motsvarar referenspriset eller är lägre, är det detta pris som ligger till grund för ersättningen.

På City Dental ligger priserna under referensprislistan. Men många tandläkare har priser som ligger över referensprislistan. Då måste du betala mellanskillnaden mellan referenspriset och tandläkarens pris. En ersättningsperiod kan som längst vara 12 månader.

  • För tandvård upp till 3 000 kronor betalar du fullt pris (gäller för vuxna).
  • För tandvård på 3 001-15 000 kronor får du 50 procent av kostnaden i ersättning.
  • För tandvård över 15 000 kronor får du 85 procent av kostnaden i ersättning.

All tandvård berättigar emellertid inte till ersättning. Ingen ersättning lämnas till exempel för en krona på de bakersta kindtänderna eller för rotbehandling av visdomstanden. Estetisk tandvård, som tandblekning, betalas helt av patienten liksom puts och polering av tänderna.