När en eller flera tänder saknas kan man göra implantat. Titanimplantat skruvas fast i käkbenet och därefter sätts tänder fast på implantaten. Behandlingen skräddarsys för din mun. Många som har protes upplever obehag. Protesen sitter kanske dåligt och maten smakar inte lika som förr. Efter en implantatbehandling sitter tänderna fast och smaklökarna är inte täckta av en protes.

Man kan även göra singelimplantat för att ersätta en enstaka tand. Eller delimplantat om flera tänder saknas. Oavsett hur många tänder som saknas görs först en undersökning och röntgen tas för att kontrollera benmängd och benkvalitet. Tillsammans med dig gör vi en behandlingsplan och du får ett kostnadsförslag av oss.

ALL BEHANDLING SKER HOS OSS, ÄVEN KIRURGIDELEN OCH ALL RÖNTGEN.