Många som snarkar upplever dagtrötthet till följd av andningsuppehåll. Vi rekommenderar att du söker för detta hos läkare. Om det efter undersökning visar sig att du behöver en snarkskena utför vi denna.