Om pulpan (nerven) är skadad gör vi en rotfyllning. Pulpan tas bort, roten rensas upp och fylls med guttaperka. Sedan görs en lagning eller krona på tanden. En skada på pulpan visar sig ofta som tandvärk men kan också upptäckas på röntgen utan att tanden uppvisar symptom.