Man bör undvika att äta, dricka eller skölja munnen en timme efter tanduttagning eller operation.

Det är vanligt med en lättare blödning timmarna efter ett kirurgiskt ingrepp. Om blödningen tilltar eller håller i sig länge bör du höra av dig till din tandläkare alternativt sjukvården.

De första dagarna efter en operation är det vanligt med svullnad och värk i operationsområdet. Vanliga värktabletter brukar hjälpa.

Borsta inte i operationsområdet (där det är sytt) de första tio dagarna, utan skölj istället med klorhexidinlösning. Följ därefter tandläkarens råd.