Vi har en omfattande kirurgisk verksamhet. Allt görs under lokalbedövning, lugnande medel ges vid behov. Exempel på kirurgi som vi utför:

* implantatoperationer (fixturinstallationer och distansoperationer)
* sinuslift, för att öka benmängd under bihåla inför implantatbehandling
* annan benaugmentation (benpåbyggnad)
* kirurgiskt avlägsnande av visdomständer
* rotspetsoperationer
* tandlossningsoperationer
* övrig kirurgi

Vi har ett gott samarbete med specialister inom käkkirurgi.