Vi har många barnpatienter och tycker att det är roligt. Vi satsar mycket på förebyggande tandvård när det gäller både barn och vuxna.

När det finns behov av tandställning visar vi barnet för en ortodontist (specialisttandläkare inom tandreglering) som bedömer om behandling ska göras och i så fall vilken. Därefter utför vi eller specialisttandvården behandlingen.

Barn och ungdomar skrivna i Region Gävleborg har kostnadsfri tandvård till och med det år dom fyller 23. När barnet är tre år skickas ett brev ut från beställarenheten i Landstinget Gävleborg där du uppmanas att välja tandläkare. Om du inte gör ett aktivt val hamnar ditt barn hos Folktandvården.

Välkommen till oss!