3D-röntgen i Ljusdal

Vi har investerat i en 3D-röntgen i Ljusdal för något år sedan. Den är användbar på många sätt. Vi har stor nytta av 3D-röntgen vid planering av implantatbehandlingar och visdomstandsoperationer. Man kan även diagnosticera förändringar i käkleder och käkben. Alla 3D-röntgenundersökningar diagnosticeras dessutom av en radiolog (röntgenspecialist).

Vi tar även emot remisser från andra tandläkare.

Läs mer